Posovietinė Lietuva teisinę valstybę kuria padedant Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir pagal Jungtinių Amerikos Valstijų  demokratijos modelį. Posovietinė Lietuva yra „demokratinė Respublika“ ir joje rinkimai yra teisėti net tuomet – kai juose dalyvauja mažiau kaip 50 procentų rinkėjų. Tai galima suprasti bei vertinti kaip gyventojų mažumos prievartą gyventojų daugumai (kaip totalitarizmo požymius). Todėl tokių rinkimų pripažinimas teisėtais – niekaip nesiderina su teisinės valstybės samprata.

 JAV yra dvi atskiros: „Demokratų“ ir „Respublikonų“ politinės partijos. Tai reiškia, kad amerikiečiai įžiūri šių politinių krypčių skirtumus . Kiek yra žinoma – kad JAV rinkimai būtų pripažįstami teisėtais – juose privalo dalyvauti daugiau kaip 50 procentų rinkėjų. Ar tai reiškia, kad teisinė valstybė galima tik tuomet – kai ją valdo demokratinio arba respublikoniško mentaliteto asmenys ir negalima tuomet – kai valstybę valdo bendro (maišyto) „demokratiško-respublikoniško“  mentaliteto asmenys?

Reklama