Vakar buvo gausu įvykių ir man teko garbė tapti visuomenės apklausos dalyviu. Tiesa, tuo dalyviu turėjo būti, amžiną jai atilsį, mano teta – bet kadangi teta jau mirusi – apklausos vykdytoja nusprendė apklausti mane…

Jeigu kas nors iš šio dienoraščio skaitytojų tikisi – kad mane klausė kaip man sekasi ir kas man laisvoje Lietuvoje gyventi padeda, o kas trukdo – tai tie asmenys labai apsirinka. Mane tiesiog „bandė įsprausti“ į kažkieno dirbtinai sukurtas  „civilizuoto gyvenimo“ ribas. Ko vertas vien pagrindiniai klausimai apie mano turimą išsilavinimą ir apie tai – ar aš dirbu! Dar filosofas A. Šopenhaueris taikliai pastebėjo, kad šiame pasaulyje žmonės skirstomi į profesionalus ir diletantus. Profesionalais yra tie, kurie dėl  žinių turėjimo (arba patvirtinimo apie jų turėjimą) ateityje garantuojamos materialinės gerovės trumpai mokosi siaurą žinių sritį. Diletantai nuolat mokosi patys – dėl kuo išsamesnio vientisų bei visapusiškų žinių turėjimo. Aš save priskiriu prie pastarųjų. Koks skirtumas tarp šių išsilavinimų? Profesionalai savo turimas žinias pasitaikius progai kuo pelningiau pardavinėja – o diletantai savo žiniomis vadovaujasi kasdieniniame gyvenime. Todėl profesionalus teisininkas ne tarnybos metu – arba jei tai neįeina į jo tiesiogines pareigas – į greta vykdomą nusikaltimą gali nekreipti dėmesio. Diletantas visuomet yra piliečiu ir visuomet protestuoja prieš greta jo vykdomą nusikaltimą.

Klausimas: „ar aš dirbu“ mano nuomone yra netinkamai suformuluotas. „Valdžią turinčiųjų“ „iki siūlo galo“ apiplėštą „laisvos ir nepriklausomos“ Lietuvos pilietį derėtų klausti: „ar šis pilietis jau susitaikė su neteisėtomis „valdžią turinčiųjų“ veikomis bei savanoriškai atsisako gyventi savo (savarankišką) gyvenimą ir todėl pats ieško posovietinio pono – kuriam yra reikalingas baudžiauninkas arba vergas“…

  Dėl šių priežasčių aš atsisakiau dalyvauti minėtoje apklausoje. Apklausos vykdytojai pasiūliau į „Google“ paiešką įvesti mano vardą bei pavardę ir pačiai įsitikinti – ar aš ką nors dirbu Lietuvos labui. Laisvos šalies piliečio asmeniniai darbai – yra to piliečio asmeninis reikalas.

Reklama