Po to, kai suradau patvirtinimą kad „pinigų darytojų“ pasaulėžiūra yra neteisinga (o tuo pačiu ir neprotinga – žr.: CK 1.5 str. apie teisingumo ir protingumo kriterijų tarpusavio neatsiejamumą) “iš galvos neišeina“ mintis apie tai – kas sumuojasi  „demokratiniuose“ rinkimuose, kuriuos ruošia ir kontroliuoja neuždirbtų „pinigų darymą“ didžiausia vertybe laikantys „demokratai“ ir kuriuose jie vieninteliai iškelia kandidatus – rinkėjų protingumas ar rinkėjų neišmanymas?

Reklama