Kiekvienas pageidaujantis pats gali įsitikinti, kad 1940 metais sovietinė valdžia jokią visuotinę ir vienalaikę piliečiams nuosavybės teise priklausiusių žemės valdų nacionalizaciją (teisinį piliečių nuosavybės teisių nutraukimą) nevykdė. Vykdė tik žemės reformą. Tos reformos vykdymo metu iki  30 ha ploto Lietuvos piliečių nuosavybės teise valdytos žemės valdos buvo įvardintos tų piliečių asmenine nuosavybe ir paliktos amžinam jų šeimų naudojimui. Tai reiškia, kad posovietiniai “nuosavybės teisių atkūrinėtojai“ Tautai begėdiškai meluoja ir prisidengdami savo melu mus pačių akiplėšiškiausiu būdų apiplėšinėja.

1940-07-22 LIAUDIES SEIMO DEKLARACIJA
Puslapiai:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Reklama