Lietuvos Respublikos Prezidentės Vyriausiajam Patarėjui Linui Balsiui

Atviras laiškas


Gerbiamas Respublikos Prezidentės Vyr. Patarėjau,

Aš, Zenonas Jurgelevičius, jau dvidešimt metų užsiiminėju posovietinėje Lietuvoje grubiai pažeidinėjamų žmogaus teisių praktiniu gynimu. Informacija apie mano įdirbį žmogaus teisių gynimo srityje ne kartą buvo viešinama spaudos leidiniuose, žinomų žurnalistų autorinėse televizijos laidose ir yra plačiai paviešinta internete. Dėl LR valdžios, valdymo ir teisėsaugos pareigūnų atviro dalyvavimo žmogaus teisių pažeidinėjime aš ne kartą esu kreipęsis į ankstesnius LR Prezidentus ir į dabartinę Lietuvos Respublikos Prezidentę, Jos Ekscelenciją Dalią Grybauskaitę. Mano kreipimosi į LR Prezidentę ir prezidentūros pareigūnų atsakymo turinys yra paviešinti mano asmeninėje internetinėje svetainėje: https://zmogausteiseslietuvoje.wordpress.com/ . Toje svetainėje taip pat paviešinta konkreti informacija apie konkrečių pareigūnų bei teisėjų įvykdytus itin grubius teisės pažeidimus – bei apie prokuratūros atsirašinėjimą – kad tuometinės Kauno Apskrities prokuratūra net tyčinėje žmogžudystėje jokių neteisėtų veikų „neįžiūri“.

Savo 009-10-26  atsakyme Nr. (lD-3435)-2D-6104 į 2009-10-05 mano prašymą LR Prezidento Kanceliarijos kancleris ponas Giedrius Krasauskas mandagiai ir teisiškai kvalifikuotai (man) išaiškino:

1. …kad galiojantys LR teisės aktai LR Prezidentui (ir ypač jo patarėjams) lyg ir neleidžia  tiesiogiai vadovautis Civilinio Kodekso 1.5 str. įtvirtintais teisingo bei protingo elgesio kriterijais (citatos pradžia): “Atsakydami  į Lietuvos  Respublikos  Prezidentei  Daliai Grybauskaitei  adresuotą Jūsų prašymą, gautą elektroniniu paštu, dėkojame Jums už pateiktą informaciją, su kuria įdėmiai susipažino Teisės grupės Respublikos Prezidentės patarėjai.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad Respublikos Prezidento įgaliojimai yra išvardyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnyje. Valstybės vadovas turi įgaliojimų įvairiose valstybinio gyvenimo srityse, tačiau tuos įgaliojimus realizuoja vadovaudamasis valdžių padalijimo principu. Kaip Jūs žinote, valstybės vadovas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, tačiau priimti įstatymus gali tik Seimas. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnyje yra nustatyta, jog piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų“(citatos pabaiga).

2. LR Prezidento Kanceliarijos kancleris taip pat pabrėžė, kad (nežiūrint į kai kurių savo patarėjų nenorą atlikti savo tiesiogines tarnybines pareigas): “…Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė nuo pat kadencijos pradžios siekia, jog valstybės institucijos tinkamai atliktų joms įstatymų suteiktus įgaliojimus“.

Todėl iš pacituoto LR Prezidento Kanceliarijos kanclerio atsakymo turinio aš darau išvadą, kad apie posovietinėje Lietuvoje dalies valdžios, valdymo ir teisėsaugos pareigūnų vykdomą  teisėtų žemės savininkų genocidą LR Prezidentės patarėjai Jos Ekscelenciją net neinformavo. Teisėje toks elgesys įvardijamas sąmoningu neteisėtų veikų slėpimu.

LR Prezidento Kanceliarijos kancleris savo atsakyme kalba ne apie mano įrodytų neteisėtų veikų nutraukimą – bet apie jų tęsimą: “Jūsų pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti, siekiant patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius su nekilnojamojo turto grąžinimu susijusius klausimus“ (Z.J., pastaba: aš nenuginčijamai įrodžiau, kad tariamu nuosavybės teisių atkūrimu-grąžinimu pridengiamas asmenų grupės dabar vykdomas „teisinis“ LR piliečių nuosavybės teisių nutraukimas bei faktinis piliečių nuosavybės išgrobstymas).  Todėl LR Prezidento Kanceliarijos kancleris (ir kiti su mano pateikta informacija susipažinę LR Prezidento patarėjai) pasisakydami už LR piliečių nekilnojamajam turtui išgrobstyti skirtų „įstatymų“ tobulinimą atvirai prisipažįsta, kad jie palaiko pokario totalitarinio režimo nusikaltimų tęsimą posovietinėje Lietuvoje. Tokiomis savo veikomis jie labai kompromituoja LR Prezidentūros – kaip aukščiausios Lietuvos  Valstybės valstybinės institucijos – autoritetą.

Gerbiamas Respublikos Prezidentės Vyriausiasis Patarėjau, šiame laiške išsakytos informacijos pagrindu Jus prašau:

1. Asmeniškai informuoti  Lietuvos Respublikos Prezidentę, Jos Ekscelenciją Dalią Grybauskaitę apie mano pateikiamą informaciją.

2. Jos  Ekscelencijai perduoti mano prašymą, kad Jos Ekscelencija LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė (J.E. patogiu laiku) priimtų mane asmeniškai ir leistų glaustai supažindinti su esminiais mano atskleistais bei paviešintais  neteisėtų veikų vykdymo faktais.

Dėl didelės mano pateikiamos informacijos apimties asmeninis priėmimas  ženkliai sutaupys vertingą Jos Ekscelencijos laiką.

Dauguma darbščių ir sąžiningų posovietinės Lietuvos piliečių (ypač Lietuvos savanorių ir pokario laisvės kovotojų giminės ir palikuonys) po 1990-03-11 vietoje laisvės gavo „nuosavybės teisių atkūrimu“ pridengtą – jų šeimų prasimaitinimui būtino žemės minimumo atėmimą. Kadangi tai niekaip nesiderina su asmens ir jo verslo laisve – tai  nuo posovietinio teisingumo nukentėjusiems piliečiams tokia valdžios savivalė sukuria nuolat besitęsiančias stresines (neatreaguotų afektų) situacijas. Tų  neatreaguotų afektų situacijų veikimo pasėkoje valdžia piktnaudžiaujančių valstybės pareigūnų savivalės aukos suserga ir be laiko numiršta. Todėl labai prašau, kad  apie šį laišką  Jūs nedelsdamas informuotumėte  Lietuvos Respublikos Prezidentę.

Pagarbiai, Zenonas Jurgelevičius.

Reklama