Tinklapyje: http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12715 paskelbti pokariniai sovietinės žemės reformos vykdytojų – LTSR Biržų apskrities Pasvalio valsčiaus Žemės ūkio komisijos  1944-1947 m., dokumentai nenuginčijamai įrodo, kad posovietiniai įstatymų leidėjai, teisininkai ir valdininkai (žemėtvarkininkai) vieningai meluoja, kad sovietinė-okupacinė valdžia 1940 liepos 22 įvykdė visuotinę ir vienalaikę Lietuvos piliečių nuosavybės teise valdytų žemės valdų nacionalizaciją. Į savo internetinę svetainę, kad mano svetainės skaitytojai nesivargindami galėtų susipažinti su minėtų dokumentų turiniu, įkeliu jų kopiją. Atkreipiu gerb. skaitytojų dėmesį tai, kad į posovietinei žemės reformai vykdyti skirtą valstybinį žemės fondą tuomet būdavo paimami tik sovietinės valdžios nustatytą 30 ha maksimalų individualaus ūkio plotą viršijantys žemės valdų viršpločiai. Net Stalino laikais okupuotoje Lietuvoje niekas neatiminėjo teisėtų žemės savininkų šeimų prasimaitinimui būtiną žemės minimumą (žmonėms iš burnų neišplėšinėjo paskutinį duonos kąsnį). Taip baisiai elgtis sugeba tik šiuolaikiniai “patriotai“.

Reklama