KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRA

Zenonui Jurgelevičiui,                                         2007-04-16 Nr (2-240) 22-998-07

Jaunimo g.28 Ringaudai, Kauno raj.

 

 

Kauno apygardos prokuratūroje išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio žemės savininko Vinco Eišroto žemę, esančią Ringaudų kaime, Ringaudų seniūnijoje, Kauno rajone. Prašote: 1.Sustabdyti žemės grobstymą Kauno rajone Ringaudų kaime. 2. Patikrinti šiame prašyme, atsiliepime ( Civilinė byla Nr. 2-0748-358/2006) apeliaciniame bei kasaciniame skunduose pateiktus įrodymus ir jiems pasitvirtinus sąmoningai pažeidinėjančius teisę asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 3. Nustatyti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą. Be to, nurodote, kad 2000-02-25 LR Ministras pirmininkas nusiuntė prašymą Kauno rajono apylinkės prokurorui S.Brinevičiui dėl J.Stašaičio ir E.Jurgelevičienės interesų apgynimo, tačiau į šį prašymą prokuroras nereagavo.

Nustatyta, kad 1926 m. Žemės ūkio ministerija žemės perleidimo aktu perleido Vincui Eišrotui 9,0304 ha žemės sklypą. Pareiškėjo motina Elzbieta Jurgelevičiene (Vinco Eišroto dukra) 1991-10-14 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo Vinco Eišroto turėtą žemę. E.Jurgelevičienė nurodė, kad pretenduoja į 4,5 ha žemės. 1992-12-21 Genovaitė Bublienė pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į dalį Vinco Eišroto nuosavybės teise valdytos žemės – 3,01 ha žemės. 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-910/95 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Andrius Miknevičius iki 1940 m., asmeninės nuosavybės teisėmis valdė 4,515 ha žemės Kauno rajone Noreikiškių apylinkėje Ringaudų kaime. Kilus nesutarimams tarp pretendenčių G.Bublienės ir E.Jurgelevičienės (kadangi G.Bublienė nurodo, jog turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą į dalį žemės į kurią pretenduoja E.Jurgelevičiene) 2001-09-19 Kauno rajono komisija dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems dokumentams nagrinėti pripažino, kad esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti dėl ko buvo pasiūlyta E.Jurgelevičienei ir G.Bublienei kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. V-213 netenkino Elzbietos Jurgelevičienės prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 4,5 ha žemės, esančios Ringaudų k., Kauno r., natūra. Pretendentės nesikreipė į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nepateikė trūkstamų giminystės ryšį įrodančių dokumentų, todėl 2005-09-09 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-05-8830 neatkurtos nuosavybės teisės Elzbietai Jurgelevičienei, įsakymu Nr. 02-05-8829 neatkurtos nuosavybės teisės Genovaitei Bublienei. Pastaroji pretendente kreipėsi ieškiniu į Kauno rajono apylinkės teismą prašant panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr. 02-05-8829, kuriuo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių G.Bublienei į žemę, esančią Ringaudų sen., Kauno rajone, atnaujinti terminą paduoti apskrities viršininkui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą 2,44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G.Bublienes tėvas Motiejus Eišrotas iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 2,44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone. 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0748-358/2006, ieškinys tenkintas pilnai.  Kauno apygardos teismas 2006-12-07      nutartimi atmetė

trečiojo asmens Elzbietos Jurgelevičienės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Kauno rajono apylinkės teismo 2006-09-12 sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2007-03-05 nutartimi atsisakė priimti asmens Elzbietos Jurgelevičienės kasacinį skundą nurodydama, kad E.Jurgelevičienės kasaciniame skunde nenurodyti išsamūs argumentai, paneigiantys pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, kasacinio skundo argumentai abstraktūs ir nesusieti su skundžiamų sprendimų ir nutarties motyvais, dalis kasacinio skundo teisinių argumentų akivaizdžiai klaidingi.

Įvertinus visas aplinkybes darytina išvada, kad nuosavybės teisų atkūrimo procesas į Vinco Eišroto turėtą žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone vyksta įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Kauno apskrities viršininko administracijos tarnautojai ne kartą raštu paaiškino E.Jurgelevičienei Kauno apskrities viršininko įsakymų apskundimo tvarką, taip pat rekomendavo kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo civilinio proceso nustatyta tvarka (šia savo teise pasinaudojo kiti du pretendentai į V.Eišroto turėto žemės sklypo dalį). Tačiau E.Jurgelevičienė kol kas šiomis savo teisėmis nepasinaudojo dėl ko nuosavybes atstatymas į nekilojamąjį turtą ( V.Eišroto turėto žemės sklypo dalį) šiuo metu nėra įmanomas.

Argumentai nurodyti Z.Jurgelevičienės atsiliepime (Civilinė byla Nr. 2-0748-358/2006) apeliaciniame bei kasaciniame skunduose įvertinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais, nutartimis instancine tvarka, todėl nustatinėti ir vertinti teismų aptartas aplinkybes nėra teisinio pagrindo.

Pareiškėjas prašo nustatyti teisėtiems žemes savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą. Kadangi E.Jurgelevičienė kol kas nepateikė pakankamų duomenų įrodančių jos teisę į nuosavybę ir nesiima jokių priemonių (numatytų civiliniam procese), kad įrodytų savo teisę į nuosavybės atkūrimą, praleisto termino atstatymą, todėl nėra pagrindo teigti, kad jai kaip teisėtai žemės savininkei padaryta kokia nors žala. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas nesuteikia galimybės prokurorams ginti privačius žmonių interesus (išskyrus įstatyme numatytus, atvejus), o dėl žalos atlyginimo pagal LR CK 6.271 str. 6.272 str, asmuo turi teisę pats kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

Pareiškėjas nurodo, kad 2000-02-25 LR Ministras pirmininkas nusiuntė prašymą Kauno rajono apylinkės prokurorui S.Brinevičiui dėl J.Stašaičio ir E.Jurgelevičienės interesų apgynimo, tačiau į šį prašymą prokuroras nereagavo. Informuojame, kad Kauno rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras S.Brinevičius 2000-03-30 raštu Nr. 56/23/2000 atsake į Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000-02-25 raštą Nr. S-592/3-1888 .

Atsakymą, vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos nuostatais, patvirtintais LR Generalinio prokuroro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1-56 ir LR Prokuratūros įstatymu, turite teisę apskųsti aukštesniajam prokurorui.

 

 

Civilinių bylų skyriaus prokurorė     Parašas                                        Arūnė Alimaitė

 

 

Tel.409623

Reklama