Laikraščio “Karštas komentaras“ internetinėje svetainėje: http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1317  yra įdėtas labai išsamus ir svariai argumentuotas pono Vytauto Bacevičiaus straipsnis: “Klaninę teismų savivaldą būtina naikinti“.

Reklama