KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2006 gegužės 2 d.
Kaunas

Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė rašytinio proceso tvarka
civilinėje byloje pagal ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį atsakovui Kauno apskrities viršininko
administracijai su trečiuoju asmeniu Elžbieta Jurgelevičiene dėl termino atnaujinimo, įsakymo
panaikinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo
Nustatė:
Trečiasis asmuo Elžbieta Jurgelevičienė prašo šioje byloje paskirti rūpintoju jos sūnų
Zenoną Jurgelevičių. Nurodo, kad dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės negali tinkamai apginti savo
teisėtų reikalavimų civilinėje byloje.
Prašymas atmestinas.
Sutinkamai su CPK 509 str., veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą gali nustatyti
rūpybą ir paskirti rūpintoją. Tačiau šis klausimas negali būti nagrinėjamas kartu su ieškovės
pateiktu ieškiniu / turi būti užvesta atskira civilinė byla, kurioje klausimai sprendžiami ypatingosios
teisenos tvarka ir visiškai nesietini su pareikštu ieškiniu/.
Esant šioms aplinkybėms, prašymas negali būti patenkintas.
Sutinkamai su CPK 20 str., fiziniai asmenys turi teisę į valstybės apmokamą teisinę
pagalbą įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str. teismas
Nutaria:
Elžbietos Jurgelevičienės prašymą dėl rūpintojo paskyrimo atmesti.
Nutarties nuorašus išsiųsti pareiškėjai E. Jurgelevičienei ir kitiems proceso dalyviams.


 Teisėja A. Levinskienė: Parašas. Kauno rajono apylinkės teismo antspaudas.

Reklama