LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS
NUTARTIS
2007 m. kovo 5 d. Vilnius


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas), Teodoros Staugaitienės ir Prano Žeimio,
susipažinusi su 2007 m. vasario 28 d. gautu trečiojo asmens Elzbietos Jurgelevičienės kasaciniu skundu dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarties peržiūrėjimo,
nustatė:
Pagal CPK XVII skyriaus nuostatas kasacija yra išimtinė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumo kontrolės forma. Pagal CPK 346 straipsnį kasacija galima tik tais atvejais, kai yra bent vienas iš šių pagrindų peržiūrėti bylą kasacine tvarka: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda.
Trečiojo asmens E. Jurgelevičienės kasaciniame skunde nenurodyti išsamūs argumentai, paneigiantys pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Kasacinio skundo argumentai yra abstraktūs ir nesusieti su skundžiamų sprendimo ir nutarties motyvais, dalis kasacinio skundo teisinių argumentų yra akivaizdžiai klaidingi. Kasatorės teisiniai argumentai dėl teismo sprendimo ir nutarties absoliutaus negaliojimo pagrindo, įtvirtinto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte, yra prieštaringi. Be to, iš kasacinio skundo matyti, kad kasatorei buvo žinoma apie teismo posėdžio laiką ir vietą.
Taip pat nustatyta, kad kasatorės pateikti teismų sprendimo ir nutarties nuorašai nepatvirtinti CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Dėl nurodytų trūkumų kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 4 dalies reikalavimų, todėl negali būti priimtas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 3
punktu, 340 straipsnio 5 dalimi, 350 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, teisėjų
atrankos kolegija
nutaria:

Kasacinį skundą atsisakyti priimti. Nepriimtą kasacinį skundą grąžinti padavusiajam.
Grąžinti Elzbietai Jurgelevičienei 300 (trijų šimtų) Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2007 m. vasario 21 d. AB banke „Hansabankas“. Ši nutartis galutinė ir neskundžiama.

Reklama