Kuomet apie neteisėtą piliečių žemės valdų išgrobstymą rašydavau Prezidentui V. Adamkui, tai atsakyme bent gaudavau informaciją – kuriam prezidento patarėjui mano atsiųsta informacija buvo perduota. Vėliau tos informacijos tyrimą numarinęs prezidento patarėjas būdavo skiriamas Konstitucinio teismo teisėju. Dabar informacijos apie genocido požymius turintį, organizuotą ir itin stambų ekonominį nusikaltimą (kuriame dalyvauja valstybės valdžioje esantys pareigūnai) tyrimas yra numarinamas prezidentūros kanceliarijoje. Tai laikai, tai papročiai – tai klerkų savivalė…

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

 

Zenonui Jurgelevičiui Jaunimo g. 28, Ringaudai, LT-53336 Kauno rajonas

 

2009-10-26      Nr. (lD-3435)-2D-6104 Į 2009-10-05       Jūsų prašymą

 

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Atsakydami  į Lietuvos  Respublikos  Prezidentei  Daliai Grybauskaitei  adresuotą Jūsų prašymą, gautą elektroniniu paštu, dėkojame Jums už pateiktą informaciją, su kuria įdėmiai susipažino Teisės grupės Respublikos Prezidentės patarėjai.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad Respublikos Prezidento įgaliojimai yra išvardyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnyje. Valstybės vadovas turi įgaliojimų įvairiose valstybinio gyvenimo srityse, tačiau tuos įgaliojimus realizuoja vadovaudamasis valdžių padalijimo principu. Kaip Jūs žinote, valstybės vadovas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, tačiau priimti įstatymus gali tik Seimas. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnyje yra nustatyta, jog piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. .

Taip pat norėtume pabrėžti, kad Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė nuo pat kadencijos pradžios siekia, jog valstybės institucijos tinkamai atliktų joms įstatymų suteiktus įgaliojimus.

Dar kartą dėkojame už Jūsų pilietiškumą, siekiant išspręsti valstybei ir visuomenei svarbius klausimus, ir linkime Jums kuo geriausios kloties. Jūsų pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti, siekiant patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius su nekilnojamojo turto grąžinimu susijusius klausimus.

Pagarbiai

 

Kanceliarijos kancleris                                   Parašas                                                              Giedrius Krasauskas

 

A.Ancelis, tel.(8 5)266 4057, el.p.antanas.ancelis@prezidentas.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga                                Tel. (8 5) 266 4154                                          Duomenys kaupiami ir saugomi

S.  Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius                  Faks. (8 5) 266 4145                                        Juridinių asmenų registre

Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt      Kodas 188609016

Reklama