LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
LAPĖS, Kauno raj. 54434, Mokyklos 2b. Tel. ( 8)-37- 554247
http://www.ltpv.narod.ru/2/

2008 m. Švč. Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmės diena

PAGALBOS PRAŠYMAS

Kauno r., Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos išlaikymui prieš 400 metų buvo dovanotas žemės sklypas. Į šį žemės sklypą nesigviešė patys godžiausi Lietuvos okupacinių režimų valdininkai, pradedant carinės Rusijos, Švedijos, Napoleono Prancūzijos, hitlerinės Vokietijos ir baigiant stalininės Sovietų Sąjungos, kuri paliko bent tą plotelį prie klebonijos dėl kurio ir eina kalba.

Tačiau, vos spėjus atgauti Lietuvos Nepriklausomybę, dėl kurios iškovojimo Lietuvos katalikų bažnyčia sudėjo nemažai aukų: daugybė kunigų buvo išžudyta ir ištremta, panaikinti visi vienuolynai, uždaryta daugybė bažnyčių, atimta parapijų išlaikymui ir labdaros misijai skirta žemė, – žodžiu, bažnyčia smarkiai nukraujavo, – papildomai nutarta apiplėšti mažai kam rūpimą, provincinę, griūvančią Lapių bažnyčią.
1.Dar nuo 1995 m. viena pačių seniausių paminklinių bažnyčių, greit švęsianti 400 m. jubiliejų, yra pripažinta avarinio stovio. Avarinį stovį yra patvirtinusios įvairios komisijos, sudarytos net ministerijos lygyje. Krenta lubos, jose žioji didžiulė skylė ir yra pavojus, kad ant žmonių užkris išpuvęs, kinvarpų sugraužtas bokštas. Šiais metais, kaip ir ankstesniais, yra pateiktas prašymas skirti lėšų remontui, bet dėl prasidėjusios finansinės krizės, kaip provinciniam objektui, gali nieko neskirti. (Žr. foto).
2.Dar nuo sąjūdžio laikų Lapių gyventojai, padedant įvairioms organizacijoms, tarp jų Pilies draugijai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kovoja, kad būtų leista atstatyti Nepriklausomybės paminklą, stovėjusį ant bažnyčios žemės. Bet iki šiol, nors yra parengtas projektas, žmonės raminami pažadais, o leidimas vis dar neduotas.
3.Lapių bažnyčia ir klebonija pastatytos ant stataus skardžio krašto. Bažnyčiai gelbėti žemė buvo sutvirtinta betoniniais poliais, į labiausiai smunkantį kampą buvo supilta 2 kūbai betono, bet bažnyčios sienų skilimas tebesitęsia. Tyrimai parodė, kad žemė sluoksniuota, t.y. nėra tvirta.
Klebonija yra labai sena, sienų lentos išpuvusios, stogo danga nesilaiko, nes vinių nelaiko supuvusios gegnės ir medinės konstrukcijos. Remontuoti seną, begriūvančią, be kanalizacijos, vandentiekio ir kitų komunikacijų kleboniją nėra nei techniškai, nei finansiškai prasminga. O statyti naują toje pačioje vietoje, nuokalnės žemiausiame taške, techniškai įmanoma, bet ekonomiškai parapijai būtų nepakeliama našta, nes statybos kaina išaugtų trigubai. Be to, liktų pavojus sugriūti.
Išeitis yra. Naują kleboniją reikia statyti lygioje vietoje, ne nuokalnėje, bet šlaito viršuje. Kiek aukščiau dabartinės vietos. Ir kiek toliau nuo kapinių, nes dabartinės esamos ribos yra per arti kapų ir čia įstatymiškai negalima statyti parapijos namų. Tai pats optimaliausias, net vaikui suprantamas sprendimas. Buvo parašyta daugybė pareiškimų su šimtais parašų, buvo daugybė komisijų, kurios pritarė tokiam sprendimui ir pagaliau buvo pažadėta, 0,5 ha sklypelį, kuris keturis amžius priklausė bažnyčiai, ir toliau palikti bažnyčiai. Tačiau atsitiktinai sužinojome, kad 2008 10 08 šis sklypas jau „prichvatizuotas“. (Registro duomenys: 0,52 ha, k/Nr. 5240/9:529. Savininkas Andrius Klementavičius).
Visa Lapių bendruomenė daug metų kovojo, buvo renkama daug kartų parašai ir – jokio rezultato. O čia, be jokių ribų derinimo, be kaimynų sutikimo, slaptai, net seniūnui nieko nežinant, daroma šventvagystė. Didžiausia blogybė yra ta, kad neužilgo sugriuvus senai klebonijai visas Lapių miestelis neteks parapijos namų, kuriuose galėtų gyventi kunigas, vykti parapijos veikla. Valdžia, gal ir suteiks kokį sklypelį parapijos ribų pakraštyje, už Didžiųjų Lapių ar prie Jonavos r. sienos naujiems parapijos namams statyti. Bet juk taip net okupantai nesityčiojo!
Žemę tvarko Apskritis. „Kas gali paneigti“, kad išgirdę apie apskričių naikinimą, (dėl to vėliau bus sunkiau rasti kaltus), kažkas ir suskubo pasinaudoti savo valdžia, šventvagiškai apiplėšiant Lapių parapiją.
Daugiau informacijos: http://www.ltpv.narod.ru/2/ Dėmesio! Kad matyti lietuviškas raides, reikia naršyklėje > VIEW > ENCODING > pasirinkti UNICODE.
Tikime, kad dar liko šviesių, tėvynę mylinčių ir neabejingų visuomenės vargams sąmoningų žmonių, kurie padės vargšei Lapių bendruomenei atkurti teisingumą.
Pridedama 2 foto: su griūvančia bažnyčia. Dabar skylė jau kiaura ir daug didesnė. Ir Laisvės paminklo lenta.
Su pagarba: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

Reklama