ŠIO DOKUMENTO TEKSTO TEISINĖ PRASMĖ NENUGINČIJAMAI ĮRODO, KAD POSOVIETINĖJE LIETUVOJE KLASTOJAMI NE TIK SPECIALIŲJŲ “NUOSAVYBĖS TEISIŲ TEISINIO ATKŪRIMO ĮSTATYMŲ“ PRIĖMIMO TEISINIAI PGRINDAI – BET YRA KLASTOJAMA IR TŲ “ĮSTATYMŲ“ VYKDYMĄ REGLAMENTUOJANTI PROCESINĖ TEISĖ.

Reklama