Apie galimą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo suklastojimą

 

Lietuvos Respublikos pilietė Elzbieta Jurgelevičienė 2008-12-24 ryte iš Europos Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre gavo itin keistą laišką.

1. 2008-12-24 ryte iš EŽTT Strasbūre Elzbietos Jurgelevičienės gauto laiško tekstas 2008-12-23 buvo parašytas Strasbūre (tai patvirtina tame laiške esanti jo parašymo data).  2008-12-24 dienos ryte tas laiškas jau buvo gautas Lietuvoje, Kauno rajone, Tabariškių kaime. Tai reiškia, kad  paštu iš Strasbūro (Prancūzija) išsiųstas laiškas Lietuvoje esančią pareiškėjos gyvenamąją vietą pasiekė per vieną nepilną parą.  Kauno miesto  Centriniame pašte pasiteiravome: ar iš viso įmanomas toks didelis pašto veikimo greitis?  To pašto darbuotojai paaiškino, kad laiškas iš Strasbūro į Kauną (paštu) – greičiausiai yra atėjęs per 4 paras. Kalėdinių sveikinimų siuntinėjimo laikotarpiu tai trunka žymiai ilgiau. Iš šių faktų galima išvada yra tik viena: šis EŽTT dokumentas yra išsiųstas ne iš Strasbūro, o iš Lietuvos teritorijos.

2. 2008-12-24 ryte iš Europos Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre Elzbietos Jurgelevičienės gauto laiško tekstas tikriausiai turėtų būti suprastas kaip šio teismo priimtas sprendimas (citatos pradžia):

ANTROJI SEKCIJA

 

ECHR-LLitll.OR(CDl) MCE/RTM/jp                             Strasbūras, 2008 m. gruodžio 23 d.

 

Pareiškimas Nr. 40751/07  Jurgelevičienė prieš Lietuvą

 

Gerbiama p. JURGELEVIČIENE,

informuojame, kad Europos žmogaus teisių teismo trijų teisėjų komitetas, kurį sudarė teisėjai (V. Zagrebelsky, Pirmininkas, D. Popovič ir N. Tsotsoria), 2008 m. gruodžio 16 d. posėdyje, sutinkamai su Konvencijos 27 str., bei pagal Konvencijos 28 str. nutarė paskelbti Jūsų pareiškimą nepriimtinu, kadangi jis neatitinka Konvencijos 34 ir 35 straipsnių reikalavimų.

Peržiūrėjęs visą bylos medžiagą, Teismas nutarė, kad pareiškimas neatskleidžia jokių Konvencijoje ar jos protokoluose garantuojamų teisių ar laisvių pažeidimo.

Šis nutarimas yra galutinis ir negali būti apskundžiamas nei Teismui, nei jokiai kitai institucijai. Todėl, prašytume suprasti, kad Teismo kanceliarija negalės pateikti išsamesnės informacijos apie Komiteto posėdį ar apie priimtą nutarimą. Teismas daugiau nesiųs Jums jokių dokumentų dėl šios bylos ir, pagal esamą Teismo tvarką, po vienerių metų nuo šio sprendimo datos byla bus sunaikinta.

Šis pranešimas parašytas pagal Teismo reglamento 53 straipsnio 2 paragrafą“

Pagarbiai, Komiteto vardu  Atšviestas parašas  F. Elens-Passos Kolegijos kanclerio pavaduotoja

(tiksliai pacituotą laiško turinio dalį (bet ne surašymo formą) perteikiančios citatos pabaiga).

 

Tai, kad šis dokumentas neįvardintas kaip teismo sprendimas, nutarimas ar nutartis ir yra tik neįvardinto kanclerio pavaduotojos  laiškas su atšviestu jos parašu  leidžia suabejoti: ar tai tikrai yra oficiali Europos Žmogaus Teisių Teismo pozicija itin rimtos teisinės problemos sprendime? 2007-08-28 Elžbietos Jurgelevičienės „Pareiškime“ EŽTT buvo argumentuotai skundžiamas Lietuvos valstybės vardu įvykdytas teisiškai nepagrįstų įstatymų priėmimas ir taikymas. Postsovietinėje Lietuvoje tokiu būdu įteisinamas ir   vykdomas  neteisėtų veikų – kurias prieš savo Tautą po Antrojo pasaulinio karo (II sovietinės okupacijos laikotarpyje) vykdė lietuviškoji sovietinė nomenklatūra – tęstinumas.

2007-08-28 Elžbietos Jurgelevičienės „Pareiškime“ EŽTT  skundžiami faktai yra tapatūs tokioms neteisėtoms veikoms – kurias Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 2006 m.  rezoliucijoje Nr.1481 įvardijo „totalitarinių komunistinių režimų nusikaltimais“.  Todėl neįtikėtina – kad tokia rimta teisinė institucija kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas – nereaguotų į totalitarinio režimo veikų pasekmių įteisinimą ir jų tęstinumą.

 

 Kad įsitikinti – jog E. Jurgelevičienės   EŽTT apskųstus  Europos Žmogaus Teisių Konvencijos pažeidimus Lietuvos valdžios ir valdymo bei teisėsaugos institucijų pareigūnai tiktai įvykdė (kad pareiškėja juos neišsigalvojo) – užtenka susipažinti su profesionalaus teisės specialisto advokato Š. Vilčinsko 2007-01-30 surašyto ir pasirašyto, Lietuvos Aukščiausiajam teismui adresuoto „Kasacinio skundo“  turiniu. Kiekvienas šio Kasacinio skundo teiginys yra pagrįstas (įrodomas) atitinkamo pridedamo dokumento turiniu.

Minėtas „Kasacinis skundas“ yra paskelbtas: http://zenonas.visokybes.com/wiki/1285/329_KASACIN…  

 

 Įvertinus visas čia įvardintas aplinkybes ir faktus kyla pagrįstas klausimas: kas gali garantuoti – kad 2008-12-24 ryte Elzbieta Jurgelevičienė  tikrai gavo Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtą ir atsiųstą dokumentą – o ne sovietinio-totalitarinio režimo nusikaltimų tęsėjų suklastotą ir atsiųstą (jiems naudingo turinio) EŽTT dokumento pakaitalą?

 

Šios mano internetinės svetainės skyriuje: „Paveikslėliai“ aš įdėjau atšviestus: šioje žinutėje paminėto laiško teksto paveiksliuką (kuriame yra jo parašymo data) ir šio laiško voko su pašto antspaudais (kuriuose yra datos) “paveiksliukus“.

Reklama