LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

2007-03-16 Nr. S-2007-2919

Į 2007-03-08 prašymą

DĖL PRAŠYMO

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijoje (toliau – Komisija) gautas Jūsų prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo Elzbietai Jurgelevičienei.

Jūs prašote patikrinti įvardintus faktus ir atkurti teisingumą. Primename, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Pagal Jūsų pridėtus dokumentus matyti, kad 2006-12-07 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1335-343/2006 pagal E. Jurgelevičienės apeliacinį skundą. Šia nutartimi skundas buvo atmestas. Nutartis įsigaliojusi. Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymas draudžia Komisijai kištis į teismų ir teisėsaugos institucijų veiklą, todėl negalime vertinti priimtų sprendimų, tuose sprendimuose išnagrinėtų faktų. Komisija neturi teisės inicijuoti teismo procesų atnaujinimo, juo labiau pakeisti priimtų sprendimų. Kadangi E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių atkūrimo procesas buvo išnagrinėtas teismuose, dėl šio proceso yra priimti įsiteisėję teismų sprendimai, Komisija neturi teisinio pagrindo iš naujo nagrinėti šią situaciją bei priimti sprendimus. Savo pareiškime Jūs nurodote, kad Kauno apylinkės teismas priėmė sprendimą pagal neteisingus ieškovės pateiktus dokumentus. Jei Jūs turite įrodymų, susijusių su naujomis aplinkybėmis byloje, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Komisija tokios teisės neturi. Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad esant duomenų, jog bylas nagrinėję teisėjai buvo asmeniškai suinteresuoti bylų baigtimi, prašome apie juos informuoti Komisiją.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Komisijos funkcijoms nepriklauso skaičiuoti ir nustatinėti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos. Tačiau informuojame, kad 2007-03-21 vykusiame Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdyje darbo grupė nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu išanalizuoti susiklosčiusią situaciją, kai nuosavybės teisės neatkuriamos asmenims ne dėl jų kaltės bei dėl to šiems asmenims padaryta žala, bei pateikti šios problemos 

galimus sprendimus bei žalos atlyginimo galimybes. 2007-03-22 Komisija kreipėsi į Vyriausybę su aukščiau minėtu prašymu.

Jei Jūs turite įrodymų dėl Jūsų pareiškime nenurodytų faktų, susijusių su galima valstybės tarnautojų ir pareigūnų korupcija, piktnaudžiavimu, ir šie faktai nebuvo nagrinėti teismuose, dėl jų nepriimti sprendimai, prašome Jūsų apie juos informuoti Komisiją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymų atitikimą Konstitucijai nagrinėja Konstitucinis teismas. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendžia dėl Lietuvos Respublikos įstatymų atitikimo Europos Sąjungos teisę. Komisija neturi teisinių galių vertinti įstatymų. Jei Jūs norite inicijuoti įstatymų pataisas, Jums tokią teisę suteikia Peticijų įstatymas.

 

Pagarbiai

Komisijos pirmininkas         Parašas                      Rimantas Jonas Dagys

Reklama