(papildytas atsakymas į komentarą „Karšto komentaro“ internetinėje svetainėje: http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1770 )

Atsakymas į komentarą: “ddd  –  2010 04 23 19:53

Didžiausia stebuklas, kad daugeliui stebuklingai atsivėrė trečioji akis ir jie pamatė kad Lietuvoje egzistuoja teisininkų klanas. Dabar tereikia kad atsivertu ketvirtoji, penktoji ir dar nemažai akių kad pamatytu ir kitus profesiniu ar politiniu pagrindu egzistuojančius klanus“ (citatos pabaiga).

Komentarų ir straipsnių “Karštame komentare“ autorius Vytautas Bacevičius jau senai “daugeliui“ aiškina, kad į tarnybą teisėsaugoje pareigūnai patys savaime nepapuola. Kad juos kažkas paskiria. Jis taip pat taikliai pastebi – kad į viena nuo kitos nepriklausomas konstitucines Lietuvos valdžios grandis – pareigūnai turi būti Tautos renkami – o ne vieni kitų paskiriami. Kadangi pusę Seimo narių mandatų sau pasiskyrę “politikai“ visuomet nesunkiai gali bent kelis savo bendraminčius į įstatymus leidžiančią valdžią prastumti ne partiniuose sąrašuose – tai tokie “demokratiniai“ rinkimai reiškia ne ką kitą kaip visišką valstybės valdymo uzurpaciją. Abejojantiems paaiškinu papildomai – pagrindiniais (pavyzdžiui piliečių paveldimų žemės valdų išgrobstymo) klausimais posovietiniai “politikai“ yra vienbalsiai solidarūs. Todėl jokių geranorių “liaudies tarnų“ tarp jų iš viso nėra.

Antrąja nepriklausoma valdžios grandimi teoriškai  turėtų būti iš kvalifikuotų savo srities specialistų suformuota LR Vyriausybė. Tačiau taip nėra. Ministrų portfelius išsidalina patys „politikai“. Tai tik eilinis Lietuvos pilietis pagal Civilinio Proceso Kodekso sumakaluotos teisinės prasmės 56 straipsnį kaip ne specialistas negali būti įgaliotu atstovu teismuose. „Politikams“ specializacija nereikalinga ir bet kuris politikas gali būti bet kokiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministru.

Toliau – dar gražiau: tarpusavyje neatsiejamai susieta LR įstatymus leidžianti valdžia (Lietuvos Respublikos Seimas) ir įstatymus vykdanti valdžia (Lietuvos Respublikos Vyriausybė) skiria Lietuvos valstybės trečios nepriklausomos konstitucinės valdžios grandies pareigūnus – Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėjus. Po to LR Seimo ir LR Vyriausybės bei žemesnių lygių teismų ar teisėjų „savivaldos“ priimtų sprendimų teisėtumo klausimus jau sprendžia ne Tauta – o šis teismas (valdžią turinčiųjų vykdomos savivalės ratas „teisiškai“ užsidaro). Nesupratusiems vėl paaiškinu: nepriklausomos valdžios grandys valstybėje turi būti nepriklausomomis ne nuo atsakomybės prieš savo rinkėjus (kaip kad mums akiplėšiškai meluojama)  – bet nepriklausomos viena nuo kitos – kad jų pareigūnai galėtų teisiškai kontroliuoti  kitų valdžios grandžių pareigūnų veiksmus. Kartu su liaudies teise bet kada atleisti iš pareigų savo išrinktus ir  rinkėjų pasitikėjimą apvylusius  pareigūnus – tai sudaro demokratijos pagrindą. Kadangi šio demokratijos pagrindo posovietinėje Lietuvoje nėra – tai šiuo metu mano asmeninė internetinė svetainė: „Žmogaus teisės posovietinėje Lietuvoje“ melagingais pagrindais yra užblokuota kaip „kenkėjiška“ – nes joje Jūs galite pabandyti išsiaiškinti tiesą. Tai posovietinėje Lietuvoje vadinama „žodžio laisve“…

Toks valstybės valdymas kokį mes turime dabar – tikrai yra ne demokratija ir išsivystyti į demokratiją jokiu būdu negali. Dar Šv. Rašto autoriai teisingai pastebėjo – kad ant blogo medžio geri vaisiai neauga… Todėl kai kurių komentarų autorių kalbos tik apie teisininkų „klaną“ yra ne tik naivios bet ir iš esmės klaidinančios Tautą.

Zenonas Jurgelevičius  –  2010 04 23 21:13

Reklama