Informacija pamąstymui: šį tekstą 2012 m. vasaris 12 d. 1315   val., įdėjau į Lietuvos Respublikos Prezidentės facebook internetinę svetainę: http://www.facebook.com/D.Grybauskaite . Jis ten neprabuvo net 1 minutę.

PREZIDENTŪROS PAREIGŪNŲ ATSAKYMAS Į MANO 2011-12-30 ATVIRĄ LAIŠKĄ – PRAŠYMĄ LR PREZIDENTEI (reg. Nr.1D-6175). Šio „Prašymo“ tekstas yra paskelbtas mano asmeninėje internetinėje svetainėje: „Žmogaus teisės posovietinėje Lietuvoje“. Jame aš prašiau, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė, Jos Ekscelencija Dalia Grybauskaitė, leistų  asmeniškai informuoti LR Prezidentę apie tai, kad jos patarėjai bei raštvedžiai nuo Jos Ekscelencijos nuslepia itin svarbią informaciją ir tokiu būdu visuomenėje griauna LR Prezidentės autoritetą.  Gavau eilinį prezidentūros pareigūnų atsirašinėjimą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS ASMENŲ
APTARNAVIMO SKYRIUS
2012-0-13 Nr.(1D-6175)-2D-341
{2011-12-30 Jūsų prašymą
Z Jurgelevičiui
Jaunimo g 28
Ringaudai Kauno r.

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Gerbiamasis Zenonai Jurgelevičiau,

Suprantame Jūsų norą susitikti su šalies vadove, tačiau dėl ypatingai didelio užimtumo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaite neturi galimybių priimti visų norinčių su ja susitikti, todėl nėra paskelbta priėmimo diena. Kartu paaiškiname, kad piliečius ir kitus asmenis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje kiekvieną darbo dieną priima Asmenų| aptarnavimo skyriaus specialistai. Skyriaus specialistai priima asmenis, konsultuoja juos rūpimais klausimais ir teikia jiems reikalingą informaciją. Informacija teikiama ir telefonu. Be to, specialistai nagrineja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, adresuotus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, į juos atsako, apibendrina prašymuose keliamas problemas, rengia pažymas ir jas teikia Lietuvos Respublikos Prezidentei.
Kanceliarijoje (įėjimas iš Universiteto gatvės) asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:
• pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
• penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
• pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Informaciją apie priėmimą pas specialistus galite gauti: tel. (8 5) 266 4154.

Pagarbiai
Skyriaus vedėja Parašas Genė Lukaševičienė.

A.Ancelis, tel. (8 5) 266 4057, el. p. antanas.ancelis@prezidentas.lt” (citatos pabaiga).


Iš mano susirašinėjimo su LR Prezidentūros pareigūnais galima padaryti trumpą ir konkrečią išvada: „Šalies vadovė, Lietuvos Respublikos Prezidentė, visiškai nekontroliuoja savivaliaujančius ir atvirai iš teisingumo besityčiojančius savo pavaldinius”. Kas gali paneigti, kad tie pavaldiniai negerbia pačią Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją ir todėl visiškai nesiskaito su savo pavaldinių įtakai pasiduodančių – Jų Ekscelencijų – nuomone? Šią išvadą patvirtina mano turimi rašytiniai įrodymai, kad ponia Lukaševičienė analogiškus atsirašinėjimus pasirašinėjo ir abiejų Prezidento Valdo Adamkaus prezidentavimo kadencijų laikotarpiuose. Kadangi LR Prezidentai yra paskutinė nuo valdžią turinčio elito savivalės (neteisėtų veikų) kenčiančių Lietuvos žmonių viltis – tai tokie Prezidentūros klerkų atsirašinėjimai yra ne kas kita kaip tyčiniai tų žmonių paskutinių vilčių „palaidojimai“. Kiek tai prisideda prie pastovaus Lietuvos Valstybės pirmavimo savižudybių skaičiumi – nustatys vėlesni istorikų tyrimai. Dabar atsirašinėtojus iš LR Prezidentūros mes galime tik paklausti: ponios ir ponai, ar dėl jūsų atsirašinėjimo praradusių paskutinę viltį ir dėl to be laiko „iškeliavusių anapilin“ žmonių minios jums naktimis nesivaidena?

Po šio nedidelio apeliavimo į LR Prezidentūros pareigūnų sąžines – sukonkretinu mano daugkartinių prašymų Lietuvos Valstybės atsakingiems pareigūnams teisinę esmę: aš juos visuomet prašau tik atlikti savo tiesiogines tarnybines pareigas ir vykdant Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus nepažeidinėti jų eiliškumą pagal tų aktų teisinę galią – t.y., vykdyti Tarptautinės Teisės ir Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Savo 5 dalių straipsnyje: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje“ aš aiškiai ir nedviprasmiškai įrodžiau, kad masiniai piliečių nuosavybės teisų į nekilnojamąjį turtą pažeidimai buvo sukurti LR galiojančių aukštesnės teisinės galios Tarptautinių Konvencijų teisines nuostatas paneigiant žemesnės juridinės galios – bei melagingais pagrindais priimtų – LR vidaus „teisinių aktų“ teisinėmis nuostatomis. Kadangi mokslas nustatė, kad šiuolaikinis žmogus yra protingas ir protaujantis (Homo sapiens sapiens) – todėl visiškai pagrįstai galima paklausti: ar sąmoningai atsisakantis savo gyvenime bei tarnybinių pareigų atlikime vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais pareigūnai iš viso gali atlikti savo tarnybines pareigas? Gal valstybės pareigūnai privalo ne tik deklaruoti turintys tai kas vadinama “proto hipoteze” (kad jie pripažįsta jog ir kiti žmonės yra pilnavertės asmenybės, turi tokias pat teises ir tokius pačius poreikius kaip jie patys)  – bet ir atitinkamai elgtis?

Dabar – vyksta visiškas absurdas. Aš siekiu LR Prezidentę asmeniškai informuoti kad jos tiesioginiai pavaldiniai dangsto itin stambius kriminalinius nusikaltimus – o tie pavaldiniai atsirašinėja, kad Jos Ekscelenciją tai nedomina. Atleiskite, ponai atsirašinėtojai, bet aš tuo netikiu.

KAM  LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS FACEBOOK SVETAINĖJE PILIEČIAI KVIEČIAMI:  „PARAŠYKITE KĄ NORS“ – JEIGU PILIEČIŲ PATALPINTA ITIN AKTUALI INFORMACIJA TUOJ PAT IŠ TOS SVETAINĖS YRA  PAŠALINAMA?

Reklama